Nieuws Schietvereniging Het FortVerlof Vuurwapen


Om een 'verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen' te kunnen verkrijgen, zal een lid aan meerdere voorwaarden moeten voldoen.

Zie hiervoor artikel 28 van de Wet Wapens en Munitie.
 
Een lid zal onder meer de leeftijd van 18 jaren hebben moeten bereikt en zal ten minste een jaar daaraan voorafgaand, volwaardig lid hebben moeten zijn van een gecertificeerde schietvereniging. In dat afgelopen jaar zal het lid zich hebben moeten bewijzen als een serieus sportschutter, wat onder meer blijkt uit het aantal in dat jaar behaalde schietbeurten; dit zullen er in het jaar voorafgaand aan de aanvraag, minstens 18 moeten zijn. Daarnaast is het aan het Bestuur, dat beoordeelt of zij het betrokken lid geschikt acht om in aanmerking te komen voor een verlof. Voorts beslist ook nog de afdeling Korpscheftaken van de Politie want het is deze (c.q. de Korpschef) die uiteindelijk het verlof al dan niet verleent.   

Lees voor relevante, actuele regelgeving de Wet-, de Regeling- en de Circulaire Wapens en Munitie 2013, deze vindt u
onder het knopje "Veiligheid" op de pagina "Wet- en Regelgeving".


Sv Het Fort is door de KNSA gecertificeerd.

SV Het Fort is een professionele schietvereniging. Daarvoor hebben wij strikte regels opgesteld waar onze leden zich aan dienen te houden. Als vereniging zijn we lid van de KNSA en houden ons te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving.
Ingevolge die regelgeving, de CWM 2016, is een schietvereniging verplicht zich te certificeren en daartoe te onderwerpen aan een audit welke wordt afgenomen door de KNSA. Sv Het Fort heeft dit gedaan en deze met glans doorlopen! 


Lees verder

Schietopleidingen

SV Het Fort biedt intern instructie aan voor zowel pistool- als geweer-schieten. Al  onze wapens zijn toegelaten overeenkomstig de respectievelijke KNSA disciplines.


Lees verder

Schieten op buitenbanen

Sv Het Fort schiet in Emmen op buitenbanen, via Sv Het Fort is voor onze leden een zogemaamde Emmen-pas te verkrijgen, waardoor leden gebruik kunnen maken van de in Emmen gelegen schietbanen.

Lees verder