Nieuws Schietvereniging Het FortGeschiedenis

Op een wel zeer markant punt in het Gelderse rivierenlandschap, op de splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) en de Waal, ligt Fort Pannerden. Op deze landtong, in het natuurgebied de Klompenwaard, ligt het cultuurhistorische fort als een baken van rust midden in het grensoverschrijdende natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort.

Het fort is in de periode van 1869 tot 1871 gebouwd om de splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) en de Waal te bewaken. Een belangrijke functie van het fort was de opmars van vijanden te vertragen.
Ook moest het fort voorkomen dat de vijand de Linge Access kon afdammen, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die in die periode afgewerkt werd, droog zou vallen. Andere taken waren het beheersen van de scheepvaart over Rijn en Waal en het legeren van troepen.
De grote strategische belangen die destijds met het fort gemoeid waren, weerspiegelen zich in de omvang van dit kolossale historische bolwerk. De tijdsdimensie heeft de oorspronkelijke verdedigingstechnische bestaansreden van het fort overbodig gemaakt. Tevens heeft de doortikkende tijd de bouwkundige staat van het fort dramatisch aangetast.


Sv Het Fort is door de KNSA gecertificeerd.

SV Het Fort is een professionele schietvereniging. Daarvoor hebben wij strikte regels opgesteld waar onze leden zich aan dienen te houden. Als vereniging zijn we lid van de KNSA en houden ons te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving.
Ingevolge die regelgeving, de CWM 2016, is een schietvereniging verplicht zich te certificeren en daartoe te onderwerpen aan een audit welke wordt afgenomen door de KNSA. Sv Het Fort heeft dit gedaan en deze met glans doorlopen! 


Lees verder

Schietopleidingen

SV Het Fort biedt intern instructie aan voor zowel pistool- als geweer-schieten. Al  onze wapens zijn toegelaten overeenkomstig de respectievelijke KNSA disciplines.


Lees verder

Schieten op buitenbanen

Sv Het Fort schiet in Emmen op buitenbanen, via Sv Het Fort is voor onze leden een zogemaamde Emmen-pas te verkrijgen, waardoor leden gebruik kunnen maken van de in Emmen gelegen schietbanen.

Lees verder